Certifikáty

Účinnosť Aroma olejov v priestore vírusov, baktérií a plesní.

Spoločnosť New Aroma s.r.o. deklaruje účinnosť a bližší popis aroma olejov s dezinfekčným prvkom.

01) Protokol o skúške

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava

Protokol o skúške z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva preukázal účinnosť použitia oleja s dezinfekčným prvkom na viaceré bakteriálne kmene.

02) Protokol o skúške

Ústav klinickej mikrobiológie Hradec Králové

Protokol z Ústavu klinickej mikrobiológie Hradec Králové testoval pôsobenie oleja na kultiváciu dvoch typov baktérií. Staphylococcus aureus po 8 hodinách zmizol takmer úplne. Escherichia coli iba čiastočne, čo však vyplýva z jej vyššej odolnosti (pri dlhodobom používaní difuzéra sa dosiahne väčší efekt). Test bol zrealizovaný už po 8mich hodinách.

03) Protokol o skúške

Ústav klinickej mikrobiológie Hradec Králové

Druhý Protokol z Ústavu klinickej mikrobiológie Hradec Králové testoval množstvo patogénov v ovzduší v bežnej prevádzke kancelárie spádovou metódou. Celkové množstvo baktérií sa po 8 hodinách znížilo o 40%. Čo sa týka plesní, tam sme preukázali statický účinok, t.j. že sa plesne napriek vlhkému a teplému prostrediu prestali šíriť, dokonca sa nepatrne znížili. Test bol realizovaný už po 8-mich hodinách prevádzky difúzera (pri dlhodobom používaní difuzéra sa dosiahne väčší efekt).

04) Protokol o skúške

Centrálne laboratórium MEDIREX, a.s., člen MEDIREX GROUP

V spolupráci so Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada Zobor, n.o. sme preukázalidezinfekčnú účinnosť vonných olejov New Aroma aplikovaných do priestoru prostredníctvom difuzérov New Aroma so zabudovaným atomizérom.

Testovanie prebiehalo po dobu dvoch dní. Špeciálny prístroj Aeroskop nasával z miestnosti vzduch a mikroorganizmy, ktoré zachytával na vnútornom médiu a neskôr v laboratóriu vyhodnocoval. Po 24 hodinách aktívnej činnosti difuzérov s vonným olejom Medical care, sme aeroskopiu zopakovali. Namerané hodnoty sme porovnali a výsledok bol pokles patogénov o 60 až 100%.

05) Protokol o skúške

Certifikácia biocídnej účinnosti platná pre celú EU

Na základe identifikácie vzoriek vonných olejov značky New Aroma a použitia metód testovania platných na území celej Európskej Únie EN 1276:2019, EN 1650:2019, EN 13704:2018, bola vonným olejom značky New Aroma, obsahujúce dezinfekčný prvok, udelená vyhovujúca biocídna účinnosť. 
 
Priložené protokoly sú na stiahnutie a slúžia ako atest pre registráciu biocídneho prípravku na území celej Európskej Únii.